A netkazan.hu 2017-ben az Ország boltja Minőségi Díj nyertese A netkazan.hu 2016-ban az Ország boltja Minőségi Díj nyertese A netkazan.hu 2015-ben az Ország boltja Népszerűségi Díj nyertese A netkazan.hu különdíjas az Év honlapja 2014-es versenyen A netkazan.hu 2014-ben az Ország boltja Minőségi Díj nyertese

Adatkezelési tájékoztató

Hüperion Kereskedelmi Kft.

Bejegyző Bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15 09 071473

Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9.

Számlavezető pénzintézet I.: OTP Észak-keleti r., Nyíregyháza

Számlaszám I.: 11744003-20369745-00000000

Számlavezető pénzintézet II.: TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet

Számlaszám II.: 68700061-10001837-00000000

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége:info [kukac] creativeart [pont] hu

Az jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben és az Info tv-ben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintettek (Vevők) megfelelő tájékoztatást kapjanak az által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során az alábbi elveket vesszük figyelembe:••Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;••A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;  ••Pontosság: A személyes adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen kezeljük;  

 • ••Korlátozott tárolhatóság; ••Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; ••Elszámoltathatóság: A Szolgáltató felelős az alapelveknek való megfelelésért.••A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.  

 • az alkalmazottaival szemben az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

  2./ Védelmi intézkedésekA papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

  • --az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;  

  • --a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;  

  • --a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; --az adatkezelést végző munkatársunk a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;  

  • --az adatkezelést végző munkatársunk a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja. 

  A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Eladó – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

  • --az adatkezelés során használt számítógépeket kizárólag az arra jogosult személy használja; --a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;  

  • --amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető; --a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk; --mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.  

  Eladó jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

  Az adatok fizikai tárolásának helye az EladóAz adatok fizikai tárolásához az Eladó az alábbi tárhelyszolgáltató szolgáltatásit veszi igénybe:

  Tárhely szolgáltató neve: Creative IT Information Technology Kft.

  Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

  Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu

  III./ Adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, adatfeldolgozás

  Személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez az által nyújtott szolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatok felvétele, az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítése érdekében a által a megrendelés leadásakor megadott adatokon alapul. A megadott adatokat a a futár részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében. Az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása, a szerződésben foglaltak teljesítése. A szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogalapja a Vevő kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a részére utoljára leadott megrendelést követően garanciális termék esetén a garanciális idő lejártáig, garanciális idővel nem rendelkező, vagy évnél kevesebb garanciális idővel rendelkező termék esetén a megrendeléstől számított 5 évig a megadott adatait tárolja a , célja a későbbi adminisztráció és megrendelés leadásának megkönnyítése, illetve a garanciális igényének érvényesítése.

  A megrendeléskor leadott adatok megadása az áru megrendelésének feltétele.

  Az adatokat ezen kívül kizárólag a Hüperion Kft-vel megbízási szerződésben álló

  • könyvelő részére, mint adatfeldolgozónak adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése érdekében,
  • Vevő áruhitel igénybevételével vásárolja meg, a hiteligényléshez szükséges adatokat a Hüperion Kft. a Cofidis Magyarországnak továbbítja,
  • a kiszállítás érdekében az alábbiakban felsorolt valamely futárszolgáltató részére továbbítja:
   • Magyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu);
   • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44);
   • DPD Hungária Kft.   (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. Cg.01-09-888141, adószám: 13034283-2-42.)
   • Raben Trans European Hungary Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31., cg.
  • Hüperion Kft. a telefonos beszélgetéseket minden esetben rögzíti, a hangfelvételekkel kapcsolatos információkat az Eladó ÁSZF-nek 5.2. pontjában talál részletesebben. A hangfelvétel rögzítésének és megőrzésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

   A megadott adatokat a az adott termék garanciális idejének lejártáig, garanciális idő hiányában 5 évig őrzi. Azon adatait, aki a -től a garanciális idő lejártáig vagy 5 éven keresztül árut nem vásárolt, a véglegesen törli. A megadott adatokat a felhő alapon és e-mail fiókjában tárolja, majd a garanciális idő vagy 5 év elteltével – amennyiben ezen időtartam alatt rendelés leadására a által nem került sor – megsemmisíti azon, a továbbiakban jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében nem szükséges dokumentumokat, iratokat, melyen a adatai szerepelnek.

   Hüperion Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a adatait valamennyi alkalmazottja bizalmasan kezelje, azt harmadik személy részére nem adja ki.

   Az adatkezelést az alábbi táblázatban foglaltuk össze az átláthatóság érdekében:

   Neve

   Tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

   Személyes adat

   Adatkezelés célja

   Adatkezelés jogalapja

   Adatkezelés időtartama

   Adatok továbbítása

   Beazonosítás, számlázás

   Könyvelő tárhely szolgáltató és futárszolgálat

   Kapcsolattartás, kommunikáció

   teljesítést követő 5 évig, vagy a garanciális idő végéig – szerződés teljesítését követően hozzájárulás visszavonása

   Tárhely szolgáltató részére

   Szállítási cím

   Megrendelt áru kiszállítása

   Szerződés teljesítéséhez szükséges

   teljesítést követő 5 évig, vagy a garanciális idő végéig

   Könyvelő tárhely szolgáltató és futárszolgálat részére

   Számlázási név, cím

   Számla kiállítása

   Jogszabályi kötelezettség teljesítése Áfa tv. 169.§

   számla kiállításának év végét követő 8 évig

   számla kiállításának év végét követő 8 évig

   Fizetési mód

   Számla kiállításához és a megrendelés teljesítéséhez szükséges

   Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§

   számla kiállításának év végét követő 8 évig

   számla kiállításának év végét követő 8 évig

   Amennyiben a vásárlás során a a bankkártyás fizetési módot választja, a honlap automatikusan átirányítja a CIB Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési felületre. Ezen fizetési felületen megadott adatok esetében az adatkezelési tevékenységért a CIB Bank felületén találhat bővebb információt, a megadott adatokat a Hüperion Kft. és kapcsolt vállalkozása nem ismeri meg, nem kezeli.

   IV./ A jogai

   1./ Törlés kérése

   A személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

   • a visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;a személyes adatokat jogellenesen kezelték;a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

    Hüperion Kft. nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során a számlát állít ki a részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt termék valamint összege a számlán azt követően is megmaradnak, ha a vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig.

    2./ Tájékoztatás kérése

    Vevő az adatkezelés időtartamán belül a től a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágosítást kérni. A bármikor kérheti a -t, hogy személyes adataiba betekinthessen. A Hüperion Kft., mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

    3./ Visszajelzés és hozzáférés

    VevőHüperion Kftvisszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

    • az adatkezelés céljai;az érintett személyes adatok kategóriái;azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;a azon joga, hogy kérelmezheti a -től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;ha az adatokat nem a gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

     Hüperion Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a megrendelést követően a visszaigazoló e-mailben a rendelkezésére bocsátja. A megadott adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre, a Hüperion Kft. belső használatú szoftverében és e-mail fiókjában történik a tárolásuk.

     4./ A helyesbítéshez való jog

     Vevő jogosult arra, hogy adatainak módosítását kezdeményezze az e-mailcímre vagy a Hüperion Kft. székhelyére megküldött levelével. A levélben a fel kell tüntetni a megváltozott adat kategóriáját, valamint az új adatot. A . az adatváltozást az e-mail vagy postai levél megérkezését követően veszi figyelembe.

     5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

     A jogosult arra, hogy kérésére a . korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

     • A vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Hüperion Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes, de a Hüperion Kft. ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;a . már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de a igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagya tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hüperion Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaival szemben.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

      A az érintett , akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

      6./ A tiltakozáshoz való jog

      A jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

      1. a.Hüperion Kftruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy b.Hüperion. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

      Ebben az esetben a a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

      A által a részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

      A adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a központi e-mail címére. A indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

      . tájékoztatja a , hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

      7./ Visszavonás

      A jogosult arra, hogy az áru átadását követően bármikor visszavonja azon nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a . a megrendeléskor leadott adatait az utolsó megrendelés leadását követően is tárolhatja. Amennyiben ezen kifejezett hozzájárulását a Hüperion Kft. haladéktalanul törli a által megadott, hozzájáruláson alapuló adatokat. A hozzájárulás visszavonására e-mailben, postai levél formájában van lehetőség.

      8./ Adatkezeléssel szembeni panasz

      A jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a felügyeleti hatósághoz, melyről bővebben a 19. pont alatt kap információt.

      9./ Adathordozhatósághoz való jog

      A jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Hüperion Kft. abban az esetben, ha az adat kezelése a hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A jogosult arra, hogy kérje a t, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Vevőnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

      V./ Adatok továbbítása

      A megadott adatokat a a Magyar Posta MPL futárja részére személyesen adja át az áru kiszállítása érdekében.

      Vevőtől kapott személyes adatok közül a nevét, lakcímét, vásárolt árut ezen kívül kizárólag a vele megbízási szerződésben álló könyvelője részére adja át a Számviteli törvényben előírt kötelezettségének teljesítése (számláz) érdekében.

      A a termék megrendelésével egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiállított számlát a . a vele megbízási szerződésben álló könyvelési feladatokat ellátó vállalkozó részére továbbítsa.

      Amennyiben a áruhitel igénybevételével vásárol terméket a -től, a hiteligényléshez szükséges adatok a Cofidis Magyarországhoz kerülnek továbbításra.

      Az tájékoztatja a , hogy a weboldalt a vele kapcsolt vállalkozásban álló K4K KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is üzemelteti, a honlapon termékeit értékesíti, hogy a vállalatcsoporton belül a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

      Az tájékoztatja a , hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló Creative IT Information Technology Kft.-hez  (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73., info@creativeart.hu, telefonszáma: +36/70-3159640 mint tárhely szolgáltatóhoz a megadott adatok továbbításra kerülhetnek.

      Hüperion Kft. amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

      A adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az érintett szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

      Az adatvédelmi incidens felismerését követően a megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a képviseletében eljáró vezető az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

      1.1./ Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén

      A Vevő a termékkel vagy a Hüperion Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Hüperion Kft. 1./ pontban rögzített elérhetőségein terjesztheti elő.

      1.2./ Panaszügyintézés módja

      A Hüperion Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Hüperion Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Hüperion Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

      1.3./ Jogérvényesítési lehetőségek

      Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, , 036-13911400, www.naih.hu

      VIII./ Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

      A az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

      E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

      • az adatkezelő neve és elérhetősége; 

      • az adatkezelés céljai;az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők. 

      IX./ Sütik, cookiek során történő adatkezelés

      A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megismerje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A webáruház e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.

      Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.

      A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. A honlap látogatásakor felugró ablakban lehetősége van a Látogatónak a honlapon használt cookiek testreszabására, módosítására annak elfogadása előtt. Kizárólag olyan süti, vagy cookie használatot korlátozhatja, melyek működése a Hüperion Kft. által üzemeltett weboldal működését, és a Hüperion Kft. gazdasági érdekében jelentős mértékben nem hátráltatják. Ekként a honlap működéséhez nélkülözhetetlen sütik letiltására nincs lehetőség. A weboldal a saját sütijein kívül a Google és Facebook cookie-jait használja, melyről részletesen az alábbi linkeken olvashat:

      https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

      https://www.facebook.com/policies/cookies/

      Ezen 3. vállalkozás sütijei a Hüperion Kft. gazdasági, jogos érdekeit szolgálják, így ezeknek a sütiknek a letiltására sincs lehetőség.

      A történő vásárlás feltételezi a részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A -t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.  

      Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. április 25.