A netkazan.hu 2017-ben az Ország boltja Minőségi Díj nyertese A netkazan.hu 2016-ban az Ország boltja Minőségi Díj nyertese A netkazan.hu 2015-ben az Ország boltja Népszerűségi Díj nyertese A netkazan.hu különdíjas az Év honlapja 2014-es versenyen A netkazan.hu 2014-ben az Ország boltja Minőségi Díj nyertese

Adatvédelmi nyilatkozat

A Hüperion Kft. legfőbb célja valamennyi magyar és európai uniós jogszabály maradéktalan betartása, ideértve a fogyasztói és üzleti partnerei (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak védelmét.

Személyes adatnak minősül különösen a név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési adatok, családi állapot, számlázási információk, bank és bankszámla információk, bankkártya adatok, felhasználói név, jelszó.

A fenti adatok közül a Hüperion Kft. a név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési idő adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) /GDPR rendelet/ valamint a hazai információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –rendelkezéseinek teljes körű betartása mellett kezeli és tárolja. Személyes adatot kizárólag abban az esetben kezelünk, amennyiben ahhoz az Érintett hozzájárult, szerződés teljesítéséhez szükséges és kizárólag arra a célra használjuk fel, amely cél érdekében az érintett azt a rendelkezésünkre bocsátotta.

A Hüperion Kft. az adatkezelést az Érintett hozzájárulása vagy szerződésben foglaltak alapján végzi, és kizárólag a Hüperion Kft. által üzemeltett rendszeren belül, az Érintettel fennálló üzleti kapcsolat érdekében, meglévő üzleti kapcsolat során vállalt kötelezettség teljesítése, és új vásárlás érdekében használja fel.

Az adatokat kizárólag a Hüperion Kft. mindenkori ügyvezetői és a céggel munkaviszonyban álló alkalmazottai kezelik, ismerhetik meg.

Tekintettel a számviteli törvényben rögzített, a számlák kötelező megőrzésének időtartamára vonatkozó előírásra, ugyanezen időtartamig a megadott személyes adatok közül a számlához szükséges adatokat (név, számlázási cím) megőrizzük, nyilvántartjuk. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Hüperion Kft. adatfeldolgozót (rendszerüzemeltetőt, fuvarozó vállalatot és könyvelőt) vesz igénybe.

A számlák feldolgozását külön, megbízási jogviszonyban álló könyvelő végzi el, aki a könyvelési feladatok teljesítése érdekében a számlán szereplő személyes adatokat megismerheti, ezen adatok ekként részére továbbításra kerülnek. A rendszerüzemeltető, Creative IT Information Technology Kft. a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzi, ezen műveletek elvégzése során a kezelt adatokat megismerheti.

A www.arukereso.hu (Allegro Group HU Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 13282156-2-42, cg.: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében a http://netkazan.hu oldalon történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az http://arukereso.hu részére továbbításra kerül, melyhez Ön a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul.

A személyes adatok tárolását és a szállítást harmadik fél végzi, mely szolgáltatás teljesítése érdekében adatai átadásra kerülnek.

A GDPR rendelet 12. cikkében foglalt előírásnak megfelelően a szükséges tájékoztatásokat, információkat, valamint az érintettek jogait részletesen a Hüperion Kft. által kidolgozott, és a honlapon a http://netkazan.hu/aszf és http://netkazan.hu/adatvedelem linken közvetlenül elérhető Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok feldolgozása során a HüperionKft. gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról, biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét. Amennyiben adatainak védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérem az alábbi elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot: 42/ 596-240, info@netkazan.hu

Nyíregyháza, 2018. április 25. Tisztelettel: Hüperion Kft. Kravecz Károly ügyvezető