A Szolgáltató Online Felület Általános Szerződési Feltételei

(Fogyasztóvédelmi Tájékoztató)

Tartalomjegyzék1./ A Szolgáltató adatai

Név: Hüperion Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban Hüperion Kft., Eladó, vagy vállalkozás)

Képviseli: Kravecz Károly és Kravecz Károlyné ügyvezetők

Bejegyző Bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15 09 071473

Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9.

Adószám: 13947446-2-15

Közösségi adószám: HU13947446

Telefon: 42/596-240

E-mail cím: info@netkazan.hu

Számlavezető pénzintézet I.: OTP Észak-keleti r., Nyíregyháza

Számlaszám I.: 11744003-20369745-00000000

Számlavezető pénzintézet II.: TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet

Számlaszám II.: 68700061-10001837-00000000

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu


A Hüperion Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a http://netkazan.hu Webáruházban a vele kapcsolt vállalkozásban álló K4K KER Kft. (székhely és levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 49. cg. 15-09-068109, bejegyző bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, telefonszám: +36/30-639-1140, faxszám: +36/42-596-241, telephely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9.) által értékesített termékek is megvásárolhatóak. Amennyiben a Vevő a K4K KER Kft. termékkörébe tartozó terméket vásárol, abban az esetben a K4K KER Kft. részére a megadott természetes adat továbbításra kerül a megrendelés továbbításával, ekként a számla kiállítását is a K4K Ker. Kft. fogja teljesíteni. Amennyiben a Vevőnek a K4K KER Kft-től megvásárolt termékkel kapcsolatban bármilyen panasza van, a Vevő a jelen ÁSZF-ben feltüntetett jogait (elállási jog, szavatosság, jótállás, panasz stb.) – választásától függően – akár a K4K KER Kft-vel, akár a Hüperion Kft-vel szemben is érvényesítheti.

2./ Általános információk

Üdvözöljük a Hüperion Kft. által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro-, kis- és középvállalkozásra (a továbbiakban: Fogyasztó) egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak, amelyeket a Hüperion Kft. minden esetben az adott terméknél jelez a Vevők számára. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A weboldal Felhasználója a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3./ A netkazan.hu honlapon folytatott tevékenység

a továbbiakban Honlap vagy Webáruház/


A Hüperion Kft. a Honlapon üzleti tevékenysége során kazánok és gázkazánok értékesítését folytatja. A Hüperion Kft. magatartási kódexnek nem vetette alá magát.


A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Online ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a webáruházban történő megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

4./ Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Hüperion Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Hüperion Kft. – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Hüperion Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Amennyiben a webáruház tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a webáruház üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000,-Ft+Áfa, azaz kettőszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

5./ Megrendelés

A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztrálnia nem szükséges, illetve nem is tud regisztrálni. A megrendelés során a Vevőnek szükséges megadnia a megrendelőlapon az alábbi adatokat:

 1. Név

 2. E-mail cím

 3. Számlázási név, cím

 4. Szállítási cím

 5. Telefonszám

 6. Fizetési mód

A Vevő a termékek nevéről, bruttó áráról a Honlapon, az adott termék nevére kattintva vagy az „Akciók” menüpont alatt informálódhat. A Hüperion Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óráig történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő napon kerül feldolgozásra.

5.1. A Honlapon történő rendelés menete

A Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeket először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető. A Vevő úgy tud több terméket a kosárba helyezni, hogy egyszerűen rákattint egy termék kategóriára, azon belül kiválasztja a terméket, majd akár egy másik termékkategóriára kattintva szintén elhelyezhet további terméket anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosarat ábrázoló gombra kattintva. A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez, illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési módot is.

Kosár oldalán található alábbi szöveg mellett található boksz kipipálásával a megrendelés során a Vevő fel tud iratkozni a Hüperion Kft. hírlevelére, mely boksz kipipálásával az alábbiak szerint nyilatkozik a Vevő: "Szeretnék értesülni újdonságokról, akciókról, feliratkozok a Netkazán Hírlevelére"A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a termék árához. Amennyiben a Vevő nem kér kiszállítást és személyesen szeretné átvenni a terméket, akkor azt a megjegyzés rovatban jeleznie kell az Eladó felé.

Miután a Vevő befejezte a honlapon történő nézelődést, és véglegesíteni kívánja rendelését, a rendszer felkínál részére egy „Elállási garancia opciót”, melynek elfogadásával a Vevő megvásárolja a Hüperion Kft. elállási garanciát biztosító szolgáltatását. Az elállási garanciáról a jelölőnégyzet kipipálását megelőzően megjelenő felugró ablakban részletesen olvashat.

Az elállási garanciát megvásárló Vevők amennyiben élni kívánnak a jelen ÁSZF 6. pontjában részletesen kifejtett elállási jogukkal, abban az esetben a Vevő helyet a Hüperion Kft. visel minden, a termék/ek visszaküldésével kapcsolatban felmerülő költséget és intézi a termék/ek visszaküldését is az elállási jog gyakorlása során.

Amennyiben a Vevő kosarában olyan tétel található, amelyet a Hüperion Kft. kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy részére (nem fogyasztó) értékesít, a Vevőnek a megrendelés leadásához kötelező megadnia az érintett vállalkozás adószámát.

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatkezelési Tájékoztatót – az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával – és a „Megrendelem" feliratra kattintania. A „Megrendelem" gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt a 5.3. pontban leírtaknak megfelelően.

5.2. Telefonon történő rendelés menete

Amennyiben a Vevő nem szeretne a Honlapon keresztül megrendelést leadni, az Eladó telefonon is fogad megrendeléseket hétköznapokon 08:00-17:00 óráig a következő telefonszámon: 06-42/596-240.

A Hüperion Kft-hez beérkező valamennyi telefonhívást, telefonbeszélgetéseket rögzítjük. A hangfelvételt a Hüperion Kft. egyedi azonosító számmal látja el és a Fgytv. 17/B § (3) bekezdése alapján öt évig megőrzi. Panaszügyintézés esetén a telefonbeszélgetéskor a Hüperion Kft. felvesz az ugyanezen törvény 17/A. § (5) bekezdésében rögzített tartalmi elemeket, ebben az esetben a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellőzhető.

A megrendelés előfeltétele, hogy Vevő jelen okirat, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmát a megrendelést megelőzően megismerte, és megrendelését az Általános Szerződési Feltételek ismeretében adta le.

A megrendeléshez a Vevőnek a személyes adatain kívül az alább megjelölt további adatokat kell megadnia:

 1. termék cikkszáma, megnevezése,

 2. darabszám,

 3. szállítási cím (számlázási cím, ha van ilyen),

 4. e-mail cím és mobiltelefonszám, melyen az Eladó értesíteni tudja a Vevőt megrendeléssel kapcsolatban,

 5. szállítási mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével,

 6. fizetési mód megadása, az Eladó által biztosított módok figyelembevételével.

 7. bármilyen olyan információt, amit a megrendelés teljesítéséhez az Eladónak tudnia kell, (Pl.: Munkahelyre kéri a szállítást.)

A telefonon leadott megrendelés esetén a Vevő elismeri, hogy megismerte jelen dokumentum tartalmát és magára nézve azt kötelezőnek tekinti. A Hüperion Kft. a telefonos megrendelést követően e-mailben az 5. pontban meghatározottak figyelembevételével visszaigazoló e-mailt küld a Vevő részére, mely tartalmazza a telefonos megrendelés során a Vevő által megadott paramétereket.

A Fogyasztó kérésére, a fogyasztó erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen biztosítja a Hüperion Kft. az ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve egy alkalommal másolat készítését külön díjazás nélkül.

Amennyiben a Vevő olyan terméket kíván megvásárolni, amelyet a Hüperion Kft. kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (nem fogyasztó) részére értékesít, a megrendelése véglegesítéséhez a Vevőnek meg kell adnia az általa képviselt vállalkozás adószámát.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon, illetve telefonon történő vásárlás esetén a jelen Online Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Hüperion Kft., mint Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre.

A Hüperion Kft. a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja automatikus elektronikus levél megküldésével. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles a Hüperion Kft. részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni.

A Hüperion Kft. felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a Hüperion Kft. rendelkezésére. Ebben az esetben a Hüperion Kft. levélben és telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést a Hüperion Kft. törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti.

Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. A Hüperion Kft. visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Vevő megrendelésével kapcsolatos adatokat. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a Vevő jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a Hüperion Kft. részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros „X" gomb használatával, a darabszámot pedig a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5.6. A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.7. Fizetés, termékek ára

5.7.1. Fizetési módok

A Hüperion Kft. megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 1. Készpénzben: Az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben az Eladó vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vevő a fizetést követően jogosult. A Vevő kizárólag az Eladó telephelyén tudja a megrendelt terméket személyesen átvenni hétfőtől péntekig 7-17óra, és szombaton 7-13 óra között. Amennyiben a Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron lévő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a megrendelést törölni;

 2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben. Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó kezelési költséget felszámolni, melynek mértéke a fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre, meghatározására a vásárolt termék értéke alapján kerül sor;

 3. Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-20369745 bankszámlájára banki átutalás útján. A bankszámlaszámot az Eladó, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módost választotta, e-mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az Eladó az átutalásos számla másolatát e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelésének kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést;

 4. Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru ellenértékének megfizetése CIB Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt a CIB Bank által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal.

 5. Cofidis áruhitellel történő fizetés

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.7.2. Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő. Egyes, nem járatos termékeknél melyeket kizárólag az egyedi vevői igények kiszolgálására szerzünk be, az áru bruttó vételárának 20%-át az Eladó előlegként elkérheti.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában (telefonon történő 2. visszaigazolás) ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5.8. Vállalkozások részére történő értékesítés

A webáruházban fellelhetőek olyan termékek, melyeket – a termék jellege, tulajdonsága, használhatósága alapján – a Hüperion Kft. kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy részére értékesíti.

Figyelemmel arra, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1.§ alapján a kötelező jótállás kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott – rendelet 1. mellékletben felsorolt – új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki, a vállalkozások részére értékesített termékek esetén a Hüperion Kft-t jótállási kötelezettség nem terheli.

A Hüperion Kft. minden esetben egyértelműen megjelöli azon termékeket, amelyek vásárlása esetén a Vásárlónak a megrendelő oldalon adószámot szükséges megadnia, valamint nyilatkozni arról, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyként jár el.

Ezen termékek esetében a Vásárló a jelen Ászf-ben meghatározott módon élhet kellékszavatossági igényével.

5.9. Számla

Az Eladó papíralapú számlát állít ki. A Hüperion Kft. a számlát legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Vevő rendelkezésére.

5.10. Átvétel

A Vevő a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és Hüperion Kft. által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően személyesen vagy a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

5.11. Szállítás

5.11.1 Szállítók

A Hüperion Kft-től megrendelt termékek kiszállítását vagy saját logisztikai rendszerével végzi, vagy az alábbi valamelyik külsős vállalkozót bízza meg:

 • Magyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu);

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cg. 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44);

 • Sprinter Futárszolgálat Kft.   (székhely: 2351 Alsónémedi, Tankcsapda utca 2. Cg. 13 09 231311, adószám: 12263840-2-13)

 • FOXPOST Zrt. (székhely: 3300 Eger, Maklári út 119., cg. 10 10 020309, adószám: 25034644-2-10)

/a szállításokkal kapcsolatos bővebb információkért látogassa meg a netkazan.hu/szallitas oldalunkat/

5.11.2. Kiszállítási díjak

A kiszállítás aktuális díjai az alábbi linken érhetőek el:

https://netkazan.hu/szallitas

5.11.3. Kiszállítás módja

A) SZÁLLÍTÁS MPL FUTÁRSZOLGÁLATTAL:

A Magyar Posta a postacsomagok kézbesítését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között kétszer kísérli meg. A kiszállítás és a kézbesítés kaputól-kapuig szolgáltatást jelent. Az MPL futár a Magyar Posta ÁSZF-je és a megkötött közös szerződés szerint nem köteles a kiszállított küldeményt kapun/épületen belül kikézbesíteni vagy mozgatni.

A 40 kg alatti küldeményeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata (kis zöld autó) egy szállító futárral kézi erővel mozgatva kézbesíti. A 40 kg feletti küldeményeket a Magyar Posta MPL emelő hátfalas autóval szállítja, a küldeményt pedig kézi emelő segítségével mozgatja a sofőr futár a Megrendelő/Címzett kapujáig. Mindkét esetben az MPL futár nem hagyhatja el a gépjárművét, tehát emeletre, kapun belüli egyéb helyre nem tud kézbesíteni.

A küldemények kiszállítását az MPL futár (egymást követő munkanapokon) kétszer kísérli meg.

A személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű beazonosíthatóságát, valamint könnyű és biztonságos megközelítését (pl: lépcsőházi kulcs, kapukód rendelkezésre bocsátása, az állattartás szabályainak betartása). A címzetten kívüli egyéb jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a postai küldemények címzett részére történő átadásáért.

Az első kézbesítés során az MPL futár a címzett vagy annak meghatalmazottjának beazonosítását követően először az utánvét összeg beszedését végzi el, amennyiben a küldemény postai utánvéttel került feladásra. Majd átadja a küldeményt címzett vagy annak meghatalmazottja részére.

Az utánvét összeg kifizetése, vagy akár az utánvét nélküli küldemény átvétele előtt nagy alapossággal és körültekintéssel kell ellenőrizni a postai küldemény csomagolását, annak épségét. Amennyiben bármilyen sérülést tapasztal a címzett a küldeményen, akkor vagy azonnal megtagadhatja a küldemény átvételét, vagy helyszíni átvételkor hívja fel az ügyfélszolgálatunkat a további teendőkről.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a Posta – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Posta csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a címzett egyeztetheti. A címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor.

A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontos, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti.

A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően veheti át.

Lehetőség van délutáni kiszállításra is 40 kg alatti küldemények esetén bizonyos településeken. Délutáni kézbesítés esetén a Magyar Posta postacsomag kézbesítését 17:00 és 20:00 óra között is megkísérli. Ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Posta a postacsomag küldemény kézbesítését általános (08:00 és 17:00 óra között) időpontban is megkísérelje. Ha a vállalt időpont előtt történő kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a vállalt időben történő kézbesítés számít első kézbesítési kísérletnek. Ezen időintervallumban történő kézbesítési kísérletet a Posta csak a honlapján közzétett DÉLUTÁNI ÉS SZOMBATI KÉZBESÍTÉS dokumentumban közzétettek szerinti településeken vállalja.

Délutáni kézbesítést ellátó postai kézbesítési helyek a Magyar Posta oldalán érhetőek el.

Az MPL futárszolgálattal feladott küldeményekről az alábbi módon tud tájékozódni:

A küldemény feladását követően a Magyar Posta MPL-től kapott E-mailben, melyben megtalálja küldemény feladásának a dátumát, a feladott küldemény(ek) azonosítóját, postai utánvét esetén az utánvét összeget, valamint a postai MPL ügyfélszolgálat telefonos és email-es elérhetőségeit. A küldemény(ek) nyomon követése az MPL által megküldött e-mailben lévő küldemény azonosítóra klikkelve érhető el.

Az MPL futárszolgálat szállítási feltételeiről további részleteket a Magyar Posta hivatalos weboldalán található Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalon „Általános Szerződési Feltételek”-ben, illetve az MPL Üzleti Csomag Fuvarozási Szolgáltatás oldalon található „MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei” –ben tájékozódhat:


https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1


B) SZÁLLÍTÁS SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLATTAL

Házhozszállítási Szolgáltatás esetén a SPRINTER a küldeményt a Feladó által megjelölt kézbesítési intervallumon belül, a Feladó által a címzésben megjelölt címhelyen kísérli meg kézbesíteni a Címzett részére. Az érintett felek egyeztetése alapján a kézbesítésre sor kerülhet a SPRINTER raktáraiban, depóiban is, melyek listája elérhető a SPRINTER honlapján. Ha a küldemény kiszállítása nem oldható meg biztonságosan, úgy a Címzett – a Sprinter, illetve alvállalkozója általi értesítést követően – a depó ponton veheti át a küldeményt. A SPRINTER a küldeményt – a Feladó által a címzésben megjelölt címhelyen – a Címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek (ÁSZF 11.3. pont) történő személyes átadással kézbesíti (levélszekrénybe történő kézbesítés kizárt). Amennyiben a küldemény első kézbesítési kísérlete sikertelen volt, a SPRINTER a címzésben megjelölt címhelyen értesítést hagy. A SPRINTER azokat a küldeményeket, amelyekről a címzésben megjelölt címhelyen értesítést hagy, az első kézbesítési kísérletet követő 5 munkanapig az értesítésben megjelölt helyen átvételre a Címzett rendelkezésére tartja. Az átvételi határidőn belül át nem vett küldeményeket a SPRINTER a Feladónak visszakézbesíti, vagy – ha ez nem lehetséges – a küldeményt visszakézbesíthetetlen küldeményként kezeli.

Raklapos küldemény kézbesítését a SPRINTER kizárólag egy alkalommal kísérli meg, ennek – SPRINTER számára fel nem róható – sikertelensége esetén a küldemény kézbesíthetetlennek minősül, és új kézbesítési kísérletre kizárólag új megrendelést követően kerül sor.

KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a feladónak, azaz a Hüperion Kft.-nek az alábbi elérhetőségeken haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

Küldemény sérülése/hiányossága esetén értesítendő:

 • 06-30-616-7405, vagy 06-42-596-240 (Reklamációs mellék)

 • info@netkazan.hu

Amennyiben külsérelmi nyom nincsen és kibontás után láthatóan sérült a termék vagy hiányos, akkor címzettnek kell feladót értesítenie szintén a fenti elérhetőségeken, és jelezni az esetet átvételt követő 3 munkanapon belül. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő.

FONTOS! Sérült küldemény esetén a címzett, azaz a vevő kárát csak abban az esetben tudjuk kártéríteni, ha a küldemény rendelkezik vagy a helyszínen, azaz átvételkor felvett jegyzőkönyvvel, vagy utólagos, nem látható sérülés, hiányosság esetén címzett ezen jogvesztő 3 munkanapon belül jelezte a kárt, panaszt feladó/eladó részére.

A fent leírt 3 munkanapos jogvesztő határidőt követően jelzett panasz esetén a címzett már sem a Sprinter sem pedig a feladó felé nem élhet kárigénnyel, mivel innentől nem igazolható egyértelműen a sérülés keletkezésének helye, módja és ideje.

Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja. 

Címzett természetesen jogosult arra, hogy a panaszával kapcsolatban közvetlenül a Sprinter-hez is forduljon, vagyis címzett általi kárbejelentést tegyen. Ebben az esetben viszont, ha a vevő, azaz a címzett kíván kártérítési igénnyel élni a futárszolgálat felé, akkor a küldeményen keletkezett bármilyen nemű kárát a futárszolgálat téríti meg (indokolt esetben), melynek a várható átfutási ideje a beadást követő 30 naptári nap. Címzett megrendelő ezen esetben már a feladó, azaz a Hüperion Kft. felé semmilyen kárigénnyel nem élhet!

INFORMÁCIÓ A SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLATTAL FELADOTT KÜLDEMÉNYEKRŐL

Megrendelőink a Sprinter futárszolgálattal feladott küldemények szállítási állapotáról az alábbi módokon tájékozódhat:

A SPRINTER biztosítja a feladott küldemények aktuális logisztikai státuszának nyomon követését mind a Feladó, mind a Címzett számára: a SPRINTER honlapján (ÁSZF 2.1. pont) – akár regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül is – lekérdezhető a küldemény aktuális státusza a csomag azonosítójának megadásával. A SPRINTER bizonyos feltételek mellett vállalhatja, hogy a küldemény meghatározott aktuális státuszáról sms, illetve e-mail üzenetet küld a Feladó, illetve a Címzett részére azzal, hogy nem magyarországi (+36) telefonszámra sms nem kerül kiküldésre. A Sprinter futárszolgálat szállítási feltételeiről illetve további részletekről a  weboldalán található „Általános Szerződési Feltételek”-ben tájékozódhat: https://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2024/02/SPRINTER_ASZF_20240301_.pdf

C) FOXPOST SZÁLLÍTÁS

A Foxpost futárszolgálattal visszaigazolt egyedi megrendelések feladása és kiszállítás az alább leírtak szerint történik:

Szolgáltató a küldeményt a Feladó által megjelölt csomagautomatában helyezi el. A küldemények felvételének minden esetben az az időpont tekintendő, amikor Szolgáltató a csomagautomatából kézbesítésre kiveszi a Feladó által behelyezett küldeményt.

Fuvarozó a küldeményt a feladó által megjelölt címhelyen kísérli meg kézbesíteni jogosult átvevő részére. A Címzett a csomagautomatában elhelyezett küldeményt az erről szóló értesítéstől számított 3 napig veheti át a Csomagautomatából. A Csomagautomaták elérhetőségi idejét Szolgáltató internetes felületén teszi közzé. Ha a Címzett 3 napon belül nem veszi át a csomagját a Csomagautomatából, úgy Szolgáltató a küldeményt a csomagautomatából begyűjti és saját telephelyére visszaszállítja. A küldemény átvételéhez szükséges kódot a Szolgáltató bocsátja a Címzett rendelkezésére sms vagy viber üzenet útján, aki köteles gondoskodni arról, hogy a kód illetéktelen harmadik személy számára ne válhasson megismerhetővé. Címhelyen történő kézbesítés esetén, amennyiben címzett természetesen személy, Fuvarozó a küldeményt elsődlegesen a küldemény címzettjének kísérli meg kézbesíteni. Amennyiben a címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a küldeményt Fuvarozó elsősorban az ott tartózkodó meghatalmazottja részére kézbesíti. Ha a kézbesítés megkísérlésének időpontjában sem a címzett, sem a meghatalmazott nem tartózkodik a címen, a postai küldeményt az ott tartózkodó helyettes átvevőnek kézbesíti Fuvarozó.

A küldemény kézbesítési időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor Szolgáltató vagy Fuvarozó a csomagautomata rekeszébe behelyezte a küldeményt és bezárta a rekesz ajtaját. Ez az időpont, illetve az az időpont, amikor az Ügyfél kiveszi a rekeszből a küldeményt, automatikusan rögzítésre került. Címhelyen történő kézbesítés időpontjának az tekintendő, amikor a jogosult átvevő Fuvarozótól aláírás ellenében a küldeményt átveszi. Ezen időpontot Szolgáltató rögzíti és nyilvántartja.

FOXPOST KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE

A küldemény átvétele, az esetleges utánvét kifizetése előtt mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény csomagolásán, vagy már olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képző termék sérülésére is okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten érkezett”, valamint, ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés okán megtagadta”.

Ha címzett a küldeményt sérülten jegyzőkönyv nélkül veszi át, vagy fent leírtakat nem teljesíti sérülés esetén, akkor már sem a szállítmányozó, sem pedig a feladó nem tudja a panaszt befogadni, mivel ekkor már nem igazolható egyértelműen a szállítási sérülés, vagyis a terméken keletkezett sérülés helye, módja és ideje.

További információk találhatók az alábbi linken: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_aszf.pdf.

RENDELKEZÉSEK

A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége – legyen az bármelyik fuvarozó –és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

  • a megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető fuvarozó által használt gépjárművek bármelyikével,

  • a megrendelő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,

  • a megrendelő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Szállítási sérülések

A Hüperion Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő az adott futárszolgáltatóhoz vagy Cégünkhöz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja meg az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját az Általános Szerződési feltételek végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Hüperion Kft. felelősséget nem vállal.

D) SZÁLLÍTÁS GLS/GLS XXL FUTÁRSZOLGÁLATTAL


A kiszállítással kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:


https://netkazan.hu/szallitas


5.11.4. Kézbesítés menete

A nezkazan.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg mások alacsony vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy írásban értesíti. Az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén, a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a futár – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a Címzett egyeztetheti. A Címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontot, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti. A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően veheti át.

5.11.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért

A kiszállítás sikertelensége, és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladó részére abban az esetben, ha

 1. a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető meg a futár által használt gépjárművek bármelyikével,

 2. a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg Feladó (Eladó) részre,

 3. a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

A Hüperion Kft. a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

5.12. Hírlevélre történő feliratkozás

Hírlevélre történő feliratkozás az alábbiak szerint történhet:

 1. Kosár oldalán található alábbi szöveg mellett található boksz kipipálásával való feliratkozás: "Szeretnék értesülni újdonságokról, akciókról, feliratkozok a Netkazán Hírlevelére"


 1. A weboldal megnyitása alkalmával az első 3 megnyitáskor felugrik egy pop up ablak. A Vevő nevének és e-mail címének a megadásával, valamint az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával iratkozhat fel a hírlevélre az ablak segítségével.

 1. Az alábbi linken található feliratkozó FORM kitöltésé útján ugyancsak feliratkozhat a Vevő a hírlevélre:  https://netkazan.hu/hirlevel

6./ Elállási jog

A Hüperion Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján. Kivételt képez ez alól, ha a Vevő a rendelés feladása után 1 napon belül jelzi a Hüperion Kft. részére elállási igényét.

Amennyiben a Vevő a megrendelt áru ellenértékét a futárnak nem adja át, abban az esetben a Hüperion Kft. a szerződéstől elállhat. Megilleti a Hüperion Kft. az elállás joga abban az esetben is, amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a Hüperion Kft. már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Hüperion Kft. azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a Hüperion Kft. 14 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 1. terméknek,

 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a Hüperion Kft. székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Hüperion Kft. részére, vagy amennyiben a Hüperion Kft. az árut üzlethelyiségében is értékesíti, a Vevő a Vállalkozás üzlethelyiségében is gyakorolhatja személyesen, elállási jogát, azzal, hogy jogosult az árú személyes történő visszaadására.. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Hüperion Kft. részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Hüperion Kft. e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Hüperion Kft.-nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Hüperion Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Hüperion Kft. címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy az üzlethelyiségbe visszavinni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napon belül elküldi, visszaviszi a terméket. A termék Hüperion Kft. címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A Hüperion Kft.-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Hüperion Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Hüperion Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Hüperion Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Hüperion Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a Hüperion Kft. a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Hüperion Kft. által eladott termékek tekintetében:

 1. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Hüperion Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;

 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

7./ Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

A Hüperion Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Hüperion Kft. felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés

A Hüperion Kft. hibásan teljesít, ha

 1. a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Hüperion Kft. a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

 2. ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

  1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

  2. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Hüperion Kft. helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az 5.12. pontban meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

7.2 Kellékszavatosság

A fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

7.2.1. Kellékszavatossági jogok

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Hüperion Kft-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a c pont szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

c. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

d. a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy az Eladónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Hüperion Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Hüperion Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Hüperion Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Hüperion Kft. köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Hüperion Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Hüperion Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Hüperion Kft. köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Hüperion Kft. köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Hüperion Kft. nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Hüperion Kft-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Hüperion Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Hüperion Kft.-vel közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Hüperion Kft. a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Hüperion Kft.-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Hüperion Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 7.2.2. pontban meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

  2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

  3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

  4. a Hüperion Kft, nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Hüperion Kft. terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Hüperion Kft. nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a Hüperion Kft-vel.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Hüperion Kft. rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Hüperion Kft-nek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a fogyasztónak a Hüperion Kft. költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

 2. a Hüperion Kft-nek haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

7.2.2. Kicserélt áru visszavételének speciális szabálya

A Hüperion Kft-nek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztvállek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.7.2.3. Gyártói termékszavatosság

A Hüperion Kft. által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.2.4. Hüperion Kft. jogai

A Hüperion Kft. megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.7.3 Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Hüperion Kft. a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vevőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Hüperion Kft. mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevővel, mint Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Hüperion Kft-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vevőre, mint Fogyasztóra.

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 • 250 000 forint eladási ár felett három év.A jótállási határidő kezdete:

 • Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az átadás napja;

 • Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az üzembe helyezés napja.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a jótállási igény érvényesítéskor a Hüperion Kft. – ellenkező bizonyítás hiányában – az átadás napjától számítja a jótállási határidő kezdetét.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a készüléket 6 hónapon belül üzembe helyezte, és a beszerelés napjától számított határidőben kívánja jótállási igényét érvényesíteni, úgy a fogyasztót terheli az üzembe helyezés pontos dátumának bizonyítási kötelezettsége az üzembe helyezését igazoló számlával vagy számviteli bizonylattal. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 1. Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A Fogyasztót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján megillető kötelező jótállás esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal, hogy a jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. A Hüerion Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt – távollevők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a fogyasztási cikk átadást vagy üzembe helyezésétkövető napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig bizonyítja a jótállási jegy tartamának jól olvashatóságát.

2) A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Hüperion Kft. bármely telephelyén, fióktelepén, a székhelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A Hüperion Kft. a jótállási jegyet elektronikus úton küldi meg a fogyasztó részére a vásárláskor megadott e-mail címre, .pdf formátumban letölthető dokumentumként, amelyet a Fogyasztó azonnal ki is nyomtathat vagy eszközére elmentheti.

3) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4) Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Hüperion Kft. a Fogyasztónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

I. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

II. a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

III. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

IV. a hiba bejelentésének időpontját,

V. a hiba leírását,

VI. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

VII. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a Hüperion Kft. a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

VIII. az eltérés indokát, ha az Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

IX. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 1. A Hüperion Kft. a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

 2. A Hüperion Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Hüperion Kft. a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 3. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Hüperion Kft., amely elismervényen feltünteti

 1. a Fogyasztó nevét és címét,

 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat,

 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

 1. Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

  • Megrendelő neve és címe

  • Üzlet neve és címe

  • Vizsgálat tárgya

  • Vizsgálati díj összege

  • Vizsgálati díj fizetésére kötelezett

  • Termék beérkezésének időpontja

  • Vásárlás időpontja

  • Minőségi kifogás bejelentésének időpontja

  • Fogyasztó kifogása

  • Vizsgálati módszerek

  • Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva

  • Tájékoztatás

  • Egyebek

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte le, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

elemi kár, természeti csapás okozta. A jelen szabályzatban, illetve a jótállásról szóló leírásban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltató oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye

A Vevő az áruval vagy a Hüperion Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9., e-mail: , Kravecz Károly ügyvezető

8.1.2. Panaszügyintézés módja

A Hüperion Kft. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Hüperion Kft. a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. Hüperion Kft. a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A Hüperion Kft. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Hüperion Kft. az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Vevő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Hüperion Kft. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Hüperion Kft. az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt, valamint írásban tájékoztatja arról, hogy mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatónak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.

8.2 Jogvita

Amennyiben a Hüperion Kft. és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Hüperion Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

 1. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, melyek listája az alábbi linkről érhető el: www.kormanyhivatalok.hu/ 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testületnél. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy Ön közvetlenül megkísérelje Társaságunkkal a vitás ügy rendezését. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest


Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail:
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye


Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail:
Honlap: baranyabekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye


Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail:
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye


Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail:
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye


Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail:
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye


Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail:
Honlap: bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye


Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail:
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye


Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail:
Honlap:

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett által működtetett békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

  Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

  A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

9./ Sütik, cookie-k

A Hüperion Kft. Honlapján cookie-kat használ, melyről részletesen az Adatvédelmi Tájékoztató „Sütik, cookiek során történő adatkezelés” fejezetében olvashat.

10./ Dokumentumok

 1. Általános szerződési feltételek LETÖLTÉS

 2. Elállási, felmondási tájékoztató LETÖLTÉS

 3. Elállási nyilatkozat LETÖLTÉS

 4. Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás LETÖLTÉS

 5. Üzlethelyiségen kívülitörténő értékesítés LETÖLTÉS

 6. Magyar Posta kármegállapítási jegyzőkönyv mintája Letöltés

 7. Magyar Posta fuvarozási ÁSZF-jének kivonata: 15. és 16. pontok Letöltés

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Hüperion Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. május 8.

A netkazan.hu adatkezelési tájékoztatója

Töltse ki regisztrációs űrlapunkat! Munkatársunk adategyeztetés céljából felkeresi Önt, megbeszélik az esetleges kérdéseket, ezután aktiváljuk partner fiókját, így hozzáférhet viszonteladói árainkhoz!
Kérjük, adja meg a regisztrációjánál használt e-mail címét, melyre küldünk egy levelet. A levélben található linkre kattintva beállíthatja új jelszavát.