1./ Preambulum 2

2./ Impresszum 2

2.1./ Kapcsolat vállalkozás 2

3./ Fogalmak 3

4./ B2B Általános szerződési feltételek hatálya, létrejötte, tartalma 3

4.1./ Hatálya 3

4.2./ B2B ÁSZF elsődlegessége 3

4.3./ Ajánlat 4

4.4./ Megrendelés/Szerződés 4

4.5./ Árak 5

4.6./ Eljárás hibás ár esetén 5

5./ Fizetési módok 5

5.1./ Készpénz 5

5.2./ Fizetés utánvétellel 5

5.3./ Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén 5

5.4./ Bankkártyával történő fizetés 6

5.5./ Számla kiállítása 6

6./ Átvételi módok, átvételi díjak 6

6.1./ Magyar Posta 6

6.2./ DPD 8

6.3./ Raben szállítás 10

6.4./ Személyes átvétel 11

6.5./ A szállítás közös szabályai 11

7./ Szavatosság, garancia 12

7.1./ Garancia 12

7.2./ Kellékszavatosság 12

8./ Egyéb rendelkezések 12

8.1./ B2B Partneri szerződés megkötése 12

8.2./ A B2B Partneri szerződés megszűnése 13

8.3./ Károkozás 13

8.4./ Kommunikáció 13

8.5./ Vis major 13

8.6./ Áruátvétel, reklamáció 14

8.7./ Kárfelelősség 14

8.8./ Áruk raktározása 14

8.9./ Kárveszély 14

8.10./ Szerzői jogok 14

8.11./ Üzleti titok védelme 14

8.12./ Vitás kérdések rendezése 15

8.13./ ÁSZF módosítása 15


 

NETKAZÁN B2B Általános szerződési feltételek

1./ Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2./ Impresszum

Név: Hüperion Kereskedelmi Kft. (Eladó, Netkazán)

Képviseli: Kravecz Károly és Kravecz Károlyné ügyvezetők

Bejegyző Bíróság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 15 09 071473

Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9.

Adószám: 13947446-2-15

Közösségi adószám: HU13947446

Telefon: 42/596-240

E-mail cím: info@netkazan.hu

Számlavezető pénzintézet I.: OTP Észak-keleti r., Nyíregyháza

Számlaszám I.: 11744003-20369745-00000000

Számlavezető pénzintézet II.: TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet

Számlaszám II.: 68700061-10001837-00000000

Tárhely szolgáltató neve: IT Information Technology Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9./73.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@creativeart.hu

2.1./ Kapcsolat vállalkozás

A Hüperion Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy a http://netkazan.hu Webáruházban a vele kapcsolt vállalkozásban álló K4K KER Kft. (székhely és levelezési cím: 4551 Nyíregyháza-Oros Friss u. 49. cg. 15-09-068109, bejegyző bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, telefonszám: +36/30-639-1140, faxszám: +36/42-596-241, telephely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9.) által értékesített termékek is megvásárolhatóak. Amennyiben a Vevő a K4K KER Kft. termékkörébe tartozó terméket vásárol, abban az esetben a K4K KER Kft. részére a megadott adat továbbításra kerül a megrendelés továbbításával, ekként a számla kiállítását is a K4K Ker. Kft. fogja teljesíteni. Amennyiben a Vevőnek a K4K KER Kft-től megvásárolt termékkel kapcsolatban bármilyen panasza van, a Vevő a jelen ÁSZF-ben feltüntetett jogait (szavatosság stb.) a K4K KER Kft-vel szemben jogosult érvényesíteni.

3./ Fogalmak

Vevő: az az adószámmal rendelkező jogi személy, vagy adószámmal nem rendelkező civil szervezet, illetve társasház, aki regisztrált a netkazan.hu B2B felületére.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

4./ B2B Általános szerződési feltételek hatálya, létrejötte, tartalma

4.1./ Hatálya

Jelen B2B ÁSZF kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Vevővel kötött szerződésekre terjed ki. A Vevő köteles a szerződés megkötésével – azaz a vásárlással – egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy nem minősül fogyasztónak.

A Hüperion jelen általános szerződési feltételekkel kizárólag regisztrált B2B partnereket szolgál ki. Az Eladó B2B programjában feltüntetett árak, vásárolható termékek köre, rögzített szerződéses rendelkezések az általánosan üzemeltett webshopban találhatóktól eltérhetnek.

Ha a B2B ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

4.2./ B2B ÁSZF elsődlegessége

Amennyiben a jelen B2B Általános Szerződési Feltételek és a megkötött szerződés rendelkezései között eltérés van - hacsak a felek az eltérésre irányuló szándékukat kifejezetten ki nem kötötték - jelen ÁSZF rendelkezései az elsődlegesen alkalmazandók. Továbbá, amennyiben jelen ÁSZF vagy a Felek szerződése erre kifejezetten nem utal, nem válik a Felek szerződésének részévé a:

 • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított szokás;

 • amelyek alkalmazásában korábban megegyeztek;

 • a Felek korábbi üzleti kapcsolataiban kialakított gyakorlat;

 • az ugyanezen üzletágban már más személyek által kialakított szokványok, gyakorlat.

A Vevő a megrendelésével jelen B2B ÁSZF-et elfogadja.

4.3./ Ajánlat

A Hüperion által adott ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati árak kizárólag az ajánlatban megjelölt mennyiségek és termékek esetén érvényesek. A webshopban szereplő termékekhez mellékelt dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató jellegűek. Az adott ajánlat üzleti titkot képez.

4.4./ Megrendelés/Szerződés

A megrendelés akkor tekinthető hivatalosan elfogadottnak, amikor arról a Vevő a Hüperion írásos (e-mail) visszaigazolását megkapta. Megrendelés utólagos módosítására telefonon és e-mailben van lehetőség, az alábbiak figyelembevételével:

 • Számlázási adatok utólagos módosítására nincs lehetőség;

 • Rendelés megbontása, részkiszállítás kizárólag plusz szállítási költség fejében vehető igénybe, melyre irányuló igényt külön, előzetesen jelezni szükséges;

 • A megrendelés módosítása csak akkor válik érvényessé, ha a Hüperion írásban visszaigazolta.

Szerződés a Hüperion írásos visszaigazolásával jön létre. A megrendelés/szerződés tartalmára a visszaigazolás az irányadó. Vita esetén a megrendelés visszaigazolás beérkezettnek tekintendő,

 • postai feladványban küldött visszaigazolás esetén a visszaigazolás igazolt postára adása + 5 nap;

 • e-mailen történt visszaigazolás esetén az e-mail elküldésének Eladó által igazolt időpontja.

A visszaigazolásban szereplő adatok ellenőrzése a Vevő feladata és felelőssége. A Vevő a megrendelésben köteles jelezni az áruval, szolgáltatással kapcsolatos esetleges különleges igényeit, amelyek esetén a Hüperion jogosult ajánlatát módosítani.

A webáruház által küldött automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető rendelés-visszaigazolásnak, a végleges rendelés-visszaigazolást a Hüperion minden esetben külön e-mailben küldi meg Vevő részére.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Az általános teljesítési határidő a vételár kifizetésétől számított legfeljebb 30 nap. Azonban előfordulnak olyan termékkörök, melyek megrendelése esetén a teljesítési idő a 30 napot meghaladja, ilyen termékkör vásárlása esetén a várható teljesítési időről külön értesíti a Hüperion a Vevőt.


 

A Hüperion visszatartja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak a kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Hüperion a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt. A Hüperion fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelt termékek ellenértékének a kifizetését utánvétes fizetési lehetőségről előre utalásos fizetési kötelezettségre módosítsa a termékek megrendelését követően.

4.5./ Árak

Az árak forintban értendők, melyek nettó + áfa formában kerülnek feltüntetésre. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Hüperion az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Hüperion az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy a B2B ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Hüperion.

4.6./ Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • pl. a 0,-Ft-os ár,

 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a Hüperion felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5./ Fizetési módok

5.1./ Készpénz

Az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vevő az Eladó üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben az Eladó vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vevő a fizetést követően jogosult. A Vevő kizárólag az Eladó telephelyén tudja a megrendelt terméket személyesen átvenni hétfőtől péntekig 7-17óra, és szombaton 7-14 óra között. Amennyiben a Vevő a terméket az egyeztetett időpontig – ennek hiányában a megrendeléskor raktáron lévő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül – nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a megrendelést törölni.

5.2./ Fizetés utánvétellel

Amennyiben a Weboldalon megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben. Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó jogosult kezelési költséget felszámolni, melynek mértéke a fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre, meghatározására a vásárolt termék értéke alapján kerül sor.

5.3./ Előre utalás bankszámlára személyes átvétel vagy kiszállítás esetén

A Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve személyes átvételét megelőzően fizeti meg az Eladó bankszámlájára banki átutalás útján. A bankszámlaszámot az Eladó – ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módot választotta – e-mailben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után az Eladó az átutalásos számla másolatát e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő a megrendelésének kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést.

5.4./ Bankkártyával történő fizetés

Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru ellenértékének megfizetése CIB Bank által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt a CIB Bank által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

5.5./ Számla kiállítása

A Hüperion minden esetben számlát állít ki a Partner részére a megrendelt árukról. A Hüperion tájékoztatja a Partnereit, hogy a megrendelésre kizárólag a Partner jogosult, így a számlázási adatokat a Partner kizárólag a Cégjegyzékbe bejegyzett változások alapján változtathatja meg. A Hüperion kizárólag a Partner részére állít ki számlát.

6./ Átvételi módok, átvételi díjak

6.1./ Magyar Posta

A Magyar Posta a postacsomagok kézbesítését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között kétszer kísérli meg. A kiszállítás és a kézbesítés kaputól-kapuig szolgáltatást jelent. Az MPL futár a Magyar Posta ÁSZF-je és a megkötött közös szerződés szerint nem köteles a kiszállított küldeményt kapun/épületen belül kikézbesíteni vagy mozgatni.

A 40 kg alatti küldeményeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata (kis zöld autó) egy szállító futárral kézi erővel mozgatva kézbesíti. A 40 kg feletti küldeményeket a Magyar Posta MPL emelő hátfalas autóval szállítja, a küldeményt pedig kézi emelő segítségével mozgatja a sofőr futár a Megrendelő/Címzett kapujáig. Mindkét esetben az MPL futár nem hagyhatja el a gépjárművét, tehát emeletre, kapun belüli egyéb helyre nem tud kézbesíteni.

A küldemények kiszállítását az MPL futár (egymást követő munkanapokon) kétszer kísérli meg.

A személyes kézbesítés érdekében a címzett köteles biztosítani a címhely egyszerű beazonosíthatóságát, valamint könnyű és biztonságos megközelítését (pl: lépcsőházi kulcs, kapukód rendelkezésre bocsátása, az állattartás szabályainak betartása). A címzetten kívüli egyéb jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a postai küldemények címzett részére történő átadásáért.

Az első kézbesítés során az MPL futár a címzett vagy annak meghatalmazottjának beazonosítását követően először az utánvét összeg beszedését végzi el, amennyiben a küldemény postai utánvéttel került feladásra. Majd átadja a küldeményt címzett vagy annak meghatalmazottja részére.

Az utánvét összeg kifizetése, vagy akár az utánvét nélküli küldemény átvétele előtt nagy alapossággal és körültekintéssel kell ellenőrizni a postai küldemény csomagolását, annak épségét. Amennyiben bármilyen sérülést tapasztal a címzett a küldeményen, akkor vagy azonnal megtagadhatja a küldemény átvételét, vagy helyszíni átvételkor hívja fel az ügyfélszolgálatunkat a további teendőkről.

Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a címiraton feltüntetett címzetti magyarországi telefonszámon a Posta – az értesítő hátrahagyását megelőzően – megkísérli egyeztetni a másodszori kézbesítés időpontját. A telefonszám hiánya, illetve az egyeztetési kísérlet sikertelensége esetén a Posta csomag küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, melyen feljegyzi a kézbesítési kísérlet dátumát (hónap, nap, időpont) és azt a telefonszámot, amelyen a másodszori kézbesítés időpontját a címzett egyeztetheti. A címzett által (az értesítő alapján) kezdeményezett egyeztetés elmaradása esetén a csomag küldemény kézbesítésének másodszori kísérletére a következő munkanapon kerül sor.

A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a kézbesítési pontos, illetve rendelkezésre tartási (őrzési) időt, ahol és ameddig a postacsomag küldeményt a jogosult átveheti.

A postacsomag küldemények a kézbesítési ponton a két kézbesítési kísérlet között nem vehetők át, a címzett vagy egyéb jogosult átvevő a postacsomag küldeményt csak a második kézbesítési kísérletet követően veheti át.

Lehetőség van délutáni kiszállításra is 40 kg alatti küldemények esetén bizonyos településeken. Délutáni kézbesítés esetén a Magyar Posta postacsomag kézbesítését 17:00 és 20:00 óra között is megkísérli. Ez nem zárja ki azt, hogy a Magyar Posta a postacsomag küldemény kézbesítését általános (08:00 és 17:00 óra között) időpontban is megkísérelje. Ha a vállalt időpont előtt történő kézbesítési kísérlet sikertelen, akkor a vállalt időben történő kézbesítés számít első kézbesítési kísérletnek. Ezen időintervallumban történő kézbesítési kísérletet a Posta csak a honlapján közzétett délutáni és szombati kézbesítés dokumentumban közzétettek szerinti településeken vállalja.

Délutáni kézbesítést ellátó postai kézbesítési helyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_KI16_Delutani_es_szombati_csomagkezbesitest_ellato_postai_szolgaltatohelyek.pdf

Az MPL futárszolgálattal feladott küldeményekről az alábbi módon tud tájékozódni:

A küldemény feladását követően a Magyar Posta MPL-től kapott E-mailben, melyben megtalálja küldemény feladásának a dátumát, a feladott küldemény(ek) azonosítóját, postai utánvét esetén az utánvét összeget, valamint a postai MPL ügyfélszolgálat telefonos és email-es elérhetőségeit. A küldemény(ek) nyomon követése az MPL által megküldött e-mailben lévő küldemény azonosítóra klikkelve érhető el.

Az MPL futárszolgálat szállítási feltételeiről további részleteket a Magyar Posta hivatalos weboldalán található Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalon „Általános Szerződési Feltételek”-ben, illetve az MPL Üzleti Csomag Fuvarozási Szolgáltatás oldalon található „MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei” –ben tájékozódhat:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/postai_aszf

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1

6.2./ DPD

A DPD futárszolgálat a 50 kg alatti csomagküldemények kézbesítését várhatóan a felvételt követő munkanapon 8-18 óra között végzi, Magyarország területén, háztól házig szállítással.

Kiszállítás menete dpd futárszolgálattal

A csomagküldemények kiszállítását a DPD futárszolgálat kétszer kísérli meg. (egymást követő munkanapokon)

A DPD a Címzettet az által megadott e-mail-címre küldött elektronikus levélben értesíti a Küldemény felvételi napján, valamint a kiszállítás napján. Az e-mail-es értesítő tartalmazza a Küldemény csomagszámát, az esetleges utánvét összegét, a Feladó, valamint a Címzett adatait és a kézbesítés várható idejét.

Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a Címzett részére, az e-mail-ben szereplő link segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 5 banki nap.

A DPD a küldemény kiszállításának napján a Címzettnek a reggeli órákban újabb e-mailt küld, amelyben a küldeményének a várható kiszállítási idősávjáról (1 órás periódus) értesíti, így megtudja, hogy mely egyórás idősávon belül számíthat a DPD futár érkezésére. A fenti értesítés tájékoztató jellegű – figyelemmel a szolgáltatás jellegére, közlekedési és egyéb akadályok merülhetnek fel! Az egy órás periódus a Címzett által nem módosítható.

Ha a Küldemény kézbesítése első alkalommal nem járt sikerrel, a DPD írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a Címzettet erről a tényről, és a Küldemény a DPD depóba visszakerülve a hiba okát egyértelműen azonosító szkennelést kap. Ezt követően a DPD a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen, a Címzettnek még lehetősége nyílik arra, hogy a második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét (7) napon belül a DPD-vel telefonon megbeszéljen egy harmadik időpontot (véghatáridő), amikor átveheti a Küldeményt.

A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.

Küldemény átvétele:

A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a feladónak, azaz a Hüperionnak az alábbi elérhetőségeken haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

Küldemény sérülése/hiányossága esetén értesítendő:

06-30-616-7405, vagy 06-42-596-240 (Reklamációs mellék)

info@netkazan.hu

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás (kézi vonakód-leolvasóban elektronikus úton is) aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

Címzett megrendelőnek lehetősége van a küldemény átvételkor bankkártyás fizetésre is, amennyiben azt a megrendelés leadásakor jelezte, megjegyzésben megadta.

A kézbesítést a címzett aláírásával elektronikus úton hitelesíti, vagy annak hiányában a DPD és partnerei által kiállított nyomtatványon kerül sor a kézbesítés igazoltatására.

Amennyiben külsérelmi nyom nincsen és kibontás után láthatóan sérült a termék vagy hiányos, akkor címzettnek kell feladót értesítenie szintén a fenti elérhetőségeken, és jelezni az esetet átvételt követő 3 munkanapon belül. Ennek a határidőnek az elmulasztása jogvesztő.

Fontos! Sérült küldemény esetén a címzett, azaz a vevő kárát csak abban az esetben tudjuk kártéríteni, ha a küldemény rendelkezik vagy a helyszínen, azaz átvételkor felvett jegyzőkönyvvel, vagy utólagos, nem látható sérülés, hiányosság esetén címzett ezen jogvesztő 3 munkanapon belül jelezte a kárt, panaszt feladó/eladó részére.

A fent leírt 3 munkanapos jogvesztő határidőt követően jelzett panasz esetén a címzett már sem a DPD sem pedig a feladó felé nem élhet kárigénnyel, mivel innentől nem igazolható egyértelműen a sérülés keletkezésének helye, módja és ideje.

Abban az esetben, ha a DPD futárszolgálattal egyeztetett harmadik időpontban történő kiszállítás is sikertelen – a Vevőnek felróható okból – és a küldemény ezt követően visszakerül az eladó raktárába, akkor az Eladó törli vevő megrendelését.

Amennyiben a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban, ebben az esetben a kifizetett vételárat az Eladó az új megrendelésbe beszámítja, a szállítás díját azonban ismét felszámítja.

Címzett természetesen jogosult arra, hogy a panaszával kapcsolatban közvetlenül az DPD-hez is forduljon, vagyis címzett általi kárbejelentést tegyen. Ebben az esetben viszont, ha a Vevő, azaz a címzett kíván kártérítési igénnyel élni a futárszolgálat felé, akkor a küldeményen keletkezett bármilyen kárát a futárszolgálat téríti meg (indokolt esetben), melynek a várható átfutási ideje a beadást követő 30 naptári nap. Címzett megrendelő ezen esetben már a feladó, azaz a Hüperion Kft. felé semmilyen kárigénnyel nem élhet!

Információ a DPD futárszolgálattal feladott küldeményekről:

Megrendelőink a DPD futárszolgálattal feladott küldemények szállítási állapotáról az alábbi módokon tájékozódhatnak:

Küldeménynyomkövetés: A feladást követően megküldött értesítő e-mailben lévő küldeményazonosítóra hivatkozva, a https://www.dpd.com/tracking/(lang)/hu_HU weboldalon található Tracking információs ablakban.

Címmódosítás, átütemezés: Amennyiben a kézbesítés napja vagy a kézbesítési cím nem megfelelő, a feladáskor megküldött értesítő emailben lévő hivatkozásra kattintva, illetve a https://netcsomagom.dpd.hu/oldalon változtathatja meg a kézbesítés napját, illetve címadatait.

Gyorsan és egyszerűen kérhet telefonon információt a DPD vevőszolgálat elérhetőségén: Hétfőn 7.00-19.00 óráig, Keddtől - Péntekig 08.00 – 18.00 óraig +36/1-501-6200 telefonszámon.

A DPD futárszolgálat szállítási feltételeiről illetve további részletekről a https://www.dpd.com/hu weboldalán található „Általános Szerződési Feltételek”-ben tájékozódhat: https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf

6.3./ Raben szállítás

A Raben futárszolgálattal visszaigazolt egyedi megrendelések feladása és kiszállítás az alább leírtak szerint történik:

Egyedi küldeménynek számítanak azok a termékek, amelyek terjedelmének és magasságának függvényében egyedi szállítást igényelnek. (jellemzően a 180 cm-t meghaladó magasságú/szélességű termékek)

A Raben Trans European Hungary Kft. a küldemények felvételét és kiszállítását gyűjtőfuvarban végzi. A küldemény felvételére akként kerül sor, hogy a tájékoztató emailben megadott napon érkezik ki a Raben futárszolgálat a feladó, azaz a Hüperion Kft. adott telephelyére 8-17 óra között.

A küldemény(ek) kiszállítása munkanapokon, normál munkaidőben (8:00-17:00 között) történik. Mivel gyűjtő szállításban terítő körök vannak, minden esetben próbálják adott napon, vagyis a feladást követő munkanapon a régió kiszállításait, felvételeit a legoptimálisabban tervezni, ezért a Raben futárszolgálat nem tud pontos időpontokat megadni a kiszállításra vonatkozóan. A Raben jelenlegi rendszerében lehetőséget biztosít arra, hogy a sofőr érkezés előtt értesítse a címzettet, illetve amennyiben a kiszállítás akadályba ütközik (hibás lerakási cím, nincs ott a címzett) a megbízásban megadott kontakt telefonszámon megpróbálja a címzettet elérni.

Extrém esetben mikor mindenképp szükség van címzettnek információra a küldeményre vonatkozóan, akkor az alábbi Raben ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud direktben kapcsolatot felvenni, és érdeklődni a szállítás állapotáról.

Raben ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 24 502 000

E-mail: hungary.info@raben-group.com

A küldemény átvétele, az esetleges utánvét kifizetése előtt mindenféleképpen alaposan ellenőrizze a küldemény külső csomagolását! Abban az esetben, ha bármilyen sérülést tapasztal a küldemény csomagolásán, vagy már olyan jellegű a sérülés, amely a beltartalmat képző termék sérülésére is okot ad, akkor mindenféleképpen még átvétel előtt készítsenek a futárral jegyzőkönyvet, vagy természetesen jogában áll súlyos sérülés esetén a küldemény átvételét megtagadni. Sérült küldemény esetén a további kárügyintézés és a panasz elfogadásának feltétele, hogy a készült jegyzőkönyv mellett a szállítólevélen mindenféleképpen tüntessék fel, hogy „a termék sérülten érkezett”, valamint ha megtagadja az átvételt, akkor írják rá a csomagra is, hogy „átvételt sérülés okán megtagadta”.

Ha címzett a küldeményt sérülten jegyzőkönyv nélkül veszi át, vagy fent leírtakat nem teljesíti sérülés esetén, akkor már sem a szállítmányozó, sem pedig a feladó nem tudja a panaszt befogadni, mivel ekkor már nem igazolható egyértelműen a szállítási sérülés, vagyis a terméken keletkezett sérülés helye, módja és ideje.

Rendelkezések

A webáruházban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége – legyen az bármelyik szállítmányozó – és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a feladónak abban az esetben, ha

 • a megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a posta által használt gépjárművek bármelyikével,

 • a megrendelő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,

 • a megrendelő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

Szállítási sérülések

A Hüperion Kft. minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta vagy DPD futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elvesztés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a Postához/DPD futárszolgálathoz vagy Cégünkhöz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vevő figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/ nem hiányos e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Posta rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Vevő tudja eljuttatni a Postához. A kármegállapítási jegyzőkönyv mintáját az Általános Szerződési feltételek végén található linkre kattintva töltheti le.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Hüperion Kft. felelősséget nem vállal.

6.4./ Személyes átvétel

Személyes átvételre a 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 9. alatti üzletünkben van lehetőség. Amint a rendelés átvehető e-mailben értesítést küldünk. Önt nem terheli semmilyen díj.

6.5./ A szállítás közös szabályai

A szállítási határidőről a Hüperion köteles a Vevőt a rendelés visszaigazolás megküldését követően értesíteni. Az esetleges határidőcsúszásokról, illetve a szerződés teljesítési határidejének módosulásával kapcsolatban a Hüperion minden esetben egyeztet a Vevővel. A szállítási határidő az Eladó visszatartási jogának időtartamával meghosszabbodhat. A Hüperion jogosult az árut mindaddig visszatartani, amíg Vevő meglévő, bármely szerződéséből eredő kötelezettségével késedelemben van, a vételárat nem fizette meg.

Az Eladó jogosult - amennyiben a Vevő kifejezetten másképpen nem rendelkezik - a szállítási határidőn belüli résszállításra.

Amennyiben írásban más megállapodás nem történt, az áru feladása biztosítás nélkül a Vevő kockázatára és terhére történik. A Hüperion fenntartja a jogot a szállítási útvonal és eszköz megválasztására.
A Hüperion nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen B2B ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Hüperion Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen B2B ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A Hüperion fenntartja a jogot, hogy a megjelölt szállítási díjtól, a megrendelést követően, a szállítás megkezdése előtt – a Megrendelő haladéktalan tájékoztatása mellett – eltérjen (Pl.: nagy mennyiségű rendel áru, több, nagy méretű áru rendelése, nehezen megközelíthető cím stb.).

7./ Szavatosság, garancia

7.1./ Garancia

A Hüperion által forgalmazott termékek mind kifogástalan minőségűek, rendelkeznek a szükséges minőségi tanúsítványokkal és a gyártó által biztosított garanciákkal. A gyártó által vállalt garanciák a Hüperionon keresztül és közvetlenül is érvényesíthetők.

7.2./ Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Partner által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hüperion számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hüperion költségére a Partner is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Partner viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hüperion adott okot.

A Partner köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Partner a Hüperionnal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8./ Egyéb rendelkezések

8.1./ B2B Partneri szerződés megkötése

A B2B Partneri regisztrációt követően a regisztráció visszaigazolása, azaz a szerződés megkötése minden esetben egyedi elbírálást követően történik. A bírálat során a Hüperion a regisztráló közhiteles nyilvántartásokban, illetve az interneten, valamint a közösségi média felületein elérhető adatai, valamint az esetleges korábbi üzleti viszony alapján dönt.

A bírálat során a Hüperion különös figyelmet fordít – többek között – a 8.2./ pontban megjelöltek alapján felmondásra került szerződések szerződő felei, valamint az ezen vállalkozásokkal – illetve tagjaikkal, vezető tisztségviselőikkel – a közhiteles nyilvántartásokban, illetve az interneten, valamint a közösségi média felületein elérhető adatai alapján kapcsolt, vagy kapcsolatban álló vállalkozásokra (volt Partnerek és kapcsoló vállalkozások)

A volt Partnerek és kapcsolódó vállalkozások regisztrációját a Hüperion nem utasítja el automatikusan, azonban a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez – a korábbi szerződés felmondására való ok figyelembevételével – külön feltételeket szabhat (pl. óvadék, előre fizetési kötelezettség, személyes átvételi kötelezettség stb.).

A döntésről a Hüperion haladéktalanul tájékoztatja a regisztrálót.

8.2./ A B2B Partneri szerződés megszűnése

A Partner bármikor, írásban, indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult a partneri szerződés megszüntetésére. A megszüntetési szándékát a Partner a Hüperion részére a 2./ pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozatában teheti meg.

A Hüperion az alábbi esetekben jogosult a partneri szerződés megszüntetésére, azonnali hatállyal:

 1. A Partner a megrendelt árut nem veszi át a megjelölt időben és erről nem értesíti a Hüperiont az átvétel idejét megelőzően, illetőleg a sikertelen átvételt követő 15 napon belül nem menti ki magát;

 2. A Partner a B2B felületre történő belépési adatait 3. személy részére kiadja, vagy a kiadást a Hüperion valószínűsíti (pl.: a szokásostól eltérő IP cím vagy szállítási cím stb.);

 3. A Partner a Hüperiontól megrendelt termékeket a Hüperion kiskereskedelmi árainál alacsonyabb áron értékesíti;

 4. A Partner a Hüperiontól megrendelt termékeket kizárólag tovább értékesítési célzattal vásárolja és a megrendelői részére nem nyújt többletszolgáltatást (pl.: szerelés);

 5. A Partner felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés, csődeljárás vagy végrehajtás alá kerül, jogutód nélkül megszűnik, illetve egyéni vállalkozó Partner szünetelteti vagy megszünteti gazdasági tevékenységét;

 6. A Partner visszaélésszerűen rendel a Hüperiontól, amellyel a Hüperion részére kárt okoz.

8.3./ Károkozás

Abban az esetben, ha a megrendeléssel a Partner a Hüperion részére kárt okoz, a Partner a Hüperion részére kártérítést köteles fizetni, amely a Partnernek a károkozással érintett megrendelését megelőző 1 évben rendelt áruk bruttó értékének 30%-a, melyen felül köteles megfizetni a Hüperionnak a megrendelést követően felmerült, igazolható kárát is.

8.4./ Kommunikáció

A Felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció, amely a Partner által a regisztrációkor megadott e-mail cím, valamint a Hüperion 1./ pontban megjelölt e-mail címe. A felek a szerződés felmondására vonatkozó értesítéseket is jogosultak ezen elektronikus levelezési címen megküldeni a másik félnek.

8.5./ Vis major

A szállítási határidő meghosszabbodik a Hüperion részére a beszállítóknál, alvállalkozónknál bekövetkező és az Eladó részére fel nem róható akadályoztatás, vis major események bekövetkezése időtartamával.

Vis majornak minősülnek – többek között, de nem kizárólagosan – a rendkívüli természeti és politikai események, sztrájkok, tűzesetek, árvíz, hatósági intézkedések, katasztrófa helyzet, rendkívüli hóakadály, háború, zavargások, pandémia, nemzetközi logisztikai problémák (pl.: kikötők lezárása stb.).

8.6./ Áruátvétel, reklamáció

Az áru átvételére a Vevő jogosult. A Vevő nevében kizárólag a megrendeléskor feltüntetett személy veheti át az árut. Az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Vevő feladata, amelyet az átvételt, illetve az áru beérkezését követően azonnal el kell végeznie. A látható szállítási hibákat a Vevő haladéktalanul köteles kifogásolni és ezeket az Eladóval (vagy annak jóváhagyása esetén fuvarozójával) közösen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Hibás teljesítés esetén a Vevőnek írásban kell értesíteni az Eladót, aki megvizsgálja a hiba jogosságát és közös megállapodás alapján intézkedik a hiba elhárítására és rendezésére. Az áru visszaszállítása csak külön megállapodás alapján történhet.

8.7./ Kárfelelősség

A Vevő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Hüperion nem felelős a késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítéséből adódó károkért. Jelen pontban foglalt kárkizárás nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár kizárását vagy korlátozását jogszabály tiltja.

8.8./ Áruk raktározása

Telephelyi átvétellel történő rendelés esetén a megrendelt árut annak átvételéig a Hüperion őrzi. Amennyiben a megrendelt áru ellenértéke rendezve van, de a Vevő az átvételi lehetőségről szóló tájékoztatást követő 30 napon belül nem veszi át, úgy a Hüperion jogosult a rendelést lemondani és a Vevő késedelméből eredő kárait érvényesíteni, illetve jogosult az áru 5%- nak megfelelő összeget, mint tárolási díjat minden megkezdett hétre felszámolni, továbbá kárenyhítési kötelezettség körében az árut harmadik személynek értékesíteni.

8.9./ Kárveszély

A kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

8.10./ Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Hüperion Kft. Jelen pontban foglaltak megsértése esetén a jogsértő általános kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke 100 Euro/nap minden egyes szerzői jogi védelem alatt álló tartalom esetében.

8.11./ Üzleti titok védelme

A felek a tudomásukra vagy birtokukba jutott információkat, iratokat, adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Az üzleti titok harmadik személy részére történő átadása kizárólag a másik fél hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben valamely B2B Partner a részére adott egyedi árakról, a B2B rendszer működéséről bármely harmadik személy részére – különös tekintettel a piaci szereplőkre, beszállítókra, konkurenciára stb. – információt ad át, a Hüperion tudomásszerzésétől számított azonnali hatályú kizárást von maga után a B2B programból.

8.12./ Vitás kérdések rendezése

A felek a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban közös egyeztetéssel rendezik. A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitáikat tárgyalásos úton, közös egyezséggel kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően alávetik magukat – pertárgyértéktől függően – a Nyíregyházi Járásbíróság, vagy a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.13./ ÁSZF módosítása

A Hüperion fenntartja magának a jogot, hogy jelen Ászf-et bármikor, külön értesítés nélkül módosítsa, annak figyelembevételével, hogy a már elküldött rendelésre még a változtatás előtt hatályos Ászf rendelkezései az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételekkel, vagy a megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni a 2./ pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.


 

Kelt:Nyíregyháza, 2024. január 1.

Töltse ki regisztrációs űrlapunkat! Munkatársunk adategyeztetés céljából felkeresi Önt, megbeszélik az esetleges kérdéseket, ezután aktiváljuk partner fiókját, így hozzáférhet viszonteladói árainkhoz!
Kérjük, adja meg a regisztrációjánál használt e-mail címét, melyre küldünk egy levelet. A levélben található linkre kattintva beállíthatja új jelszavát.